ట్రైన్ లో నా అరుణ్ కన్నన్

5
(3)

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా ఫస్ట్ అనుభవం మీతో షేర్ చేసుకు కుంతునందుకు హ్యాపీ గా ఫీల్ అవుతునాను యింక స్టొరీ లోకి వాదము .

2 ఇయర్స్ బ్యాక్ నేన్ను హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై కి పోతునాను చెన్నై ఎక్ష్ప్రెస్స్ లో ఆ రోజు wednesday 3 టయర్ ac జర్నీ చెస్తునాను నా బర్త్ లో ఒక్క handsome ఉన్నాడు . బాగా బలంగా మంచి మీసం తో ఉన్నాడు . వాడిని చూడగానే నా మనసు జారిపోయింది . లుక్లీ తనను నా సీట్ లో కురుచొని ఉన్నాడు . నేన్ను వెళ్లి అది నా సీట్ అని చెప్పను తను జరిగి సారీ చెప్పి లేచాడు . actual తనకి సీట్ కాంఫిరం కాలేదు సో వెళ్లి పోతాడు ఏమో అని బయపద్ది పోయాను . నేన్ను పర్వాలేదు కుచోంది అని అన్నాను . తను థాంక్స్ అని చెప్పి కూర్చోనాడు . తన దగరనుంచి వస్తూన మన్ల్య్ నెస్ స్మెల్ల్ మత్తుగా ఉనది నక్కు పిచ మూడ్ వస్తుంది కసి గా రేప్ చేయాలి అని అనిపించింది . తరువాత మాటలలో తను ఆర్మీ లో జాబు చేస్తునాడు అని చెన్నై కి వాళ్ళ పేరెంట్స దగరకి వేల్లుతునాడు అని చెప్పెఅదు తన వయసు 32. నా గురించి కూడా అడిగాడు నేన్ను చెప్పను తవరత టికెట్ కలెక్టర్ వచ్చి తన సీట్ కాంఫిరం చేసాడు లుక్య్లీ నా ప్రక్క బెర్త్

తరువాత కొంచం discusion తరువాత ఎలాగయినా టెంప్టేషన్ చేసి అనుభవించాలి అని మీరు చాల handsome గా ఉన్నారు అన్ని అన్నాను తనను చాల సిగ్గు పడ్డాడు గురుడు లైన్ లో కి వస్తునాడు అని మీ మిస్సమ్ కూడా చాల బాగుంది అని మీ లిప్స్ కూడా సెక్సీ గా ఉన్నాయి అని అన్నాను తను బాగా సిగ్గు పడ్డాడు తరువాత మీ బాడీ శాపే ఎలా మైంతైన్ చేస్తున్నారు అని అడిగా తనను రోజు excersize ఎలా చేసేది అన్ని చెప్పాడు తరువాత discussion లో mistake జరిగినట్టు తన మొడ్డ మిద్ద చేయి వేసాను తరువాత సారీ అన్నాను తనను ఏమి అన్నలేదు ఇత్స్ ఒకే ఒకే నో ప్రాబ్లం అని లైట్ గా తెసుకునాడు . కానీ నక్కు మాత్రం పిత్చి ఎక్కి పోతుంది తన మొడ్డ శాపే చుస్తే బాగా మంచి టెంట్ శాపే లో ఉంది ఒక్క 11 ఇంచెస్ దగ ఉంటుంది నా లో కోరికల్లు బాగా పెరిగి పోతునాయి . టైం కోసం చూస్తునాను అల తనతో ఫ్రీ మాటలదినతరువత డిన్నర్ ఆఫర్ చేశాను నేన్ను పారడైస్ బిర్యానీ పార్సెల్ ఎత్తుకు వెళ్ళాను తనతో షేర్ చేసుకుందాము అని అన్నాను తను మొహమాట పడ్డుతూ నో థాంక్స్ మేర్రు తినండి అని అన్నాడు నేన్ను ఫీల్ అయ్యి మీరు తినక పోతే నేన్ను తినను బయట పారేస్తాను అన్ని అన్నాను తనను సో సారీ అని చెప్పుడు షేర్ చేసుకునము నేన్ను కొంచం గోరు ముద్దలు తినిపించాను తనను హ్యాపీ గా ఉన్నాడు తనకి హైడ్ బిర్యానీ అంటే బలే ఇష్టం అని షేర్ చేసి నందు థాంక్స్ అని అన్నాడు . నా మనసులో భిర్యని ఏంటి ని బెడ్ షేర్ చేసుకోవాలి అని అన్నుకునాను . తరువాత తను నైట్ డ్రెస్ వేసుకునాడు షార్ట్ అండ్ త-షర్టు యిప్పుడు యింక సూపర్ గా ఉన్నాడు మంచి బలమయిన తొడలు సూపర్ టెంట్ శాపే లో ఎప్పుడు బహయతకి వాడమ అని భుసలు కొట్టే మొడ్డ అంత సూపర్ chest మంచి కసి ఉన్నాడు నేన్ను యింక అగలేఖ పోయినన్ను కంపార్ట్మెంట్ లో అందరు నిద్ర పోతునారు అప్పుడు టైం 10.30 అయింది నేన్ను తనను మాత్రమే చూస్తూ కళ్ళతో రేప్ చేస్తున.. తనకి నిద్ర పట్టా లేదు స్మోక్ చేదం అని డోర్ దగరకి రామనాడు నేన్ను హ్యాపీ వెల్ల అక్కడ మాటలడుతున్ తనను నక్కు చాల దగరగా ఉన్నాడు నక్కు పిత్చి ఎక్కి పోతుంది. అతని వెడ్డి ఆవిరులు నక్కు పిత్చి ఎక్కిస్తునాయి సడన్ ట్రైన్ నేన్ను వెళ్లి త్రిల్ డోర్ బయట పడపోబోయాను తనను నన్ను గట్టిగ పట్టుకునాడు నేన్ను ఏది ఛాన్స్ అని గట్టిగ వట్టేసుకున్నాను సూపర్ హాయిగా ఉండినది . తను కూడా నన్ను హాగ్ చేసుకునాడు అల ఒక్క 2 మినిట్స్ తరువాత విడిపించుకొని అరె యు ఒకే అన్నాడు నక్కు యింక కొంచం సెప్పు హాగ్ చేసుకుంటే బాగుండేది అని అనిపించింది తరువాత తనని అన్నాను మిర్రు నక్కు నచారు అని . అవునా ఎంత బగ్గా నచాను అని .. నేన్ను వెంటనే ఏమి యింతే అది అయింది లే అని లిప్ మిద్ద కిస్స్స్ చేస్సను . తనను కొంచం కోపం గా చూసాడు తరువాత తను కూడా కిస్ చేసి ఐ లవ్ యు అన్నాడు నేన్ను షాక్ అయినాను .

ఎలా అంటే నేన్ను ట్రైన్ ఎక్కక ముందే నన్ను స్టేషన్ లో చూసాడు అంట అచ్తుఅల్ గా తనది నార్మల్ రిజర్వేషన్ అయితే నా కోసం ac కంపార్ట్మెంట్ లోకి ఎక్కాడు అంట సో నేన్ను కూడా సో హ్యాపీ .. యింక స్టార్ట్ చేదామా అని అన్నాడు . తన షార్ట్ లోంచి మొడ్డ తేసడ్డు అబ్బ సూపర్ గా ఉండింది 11 పయినే
నేన్ను కిస్ చేశాను ట్రైన్ కుదుపులకి తన మొడ్డ అట్టు యిట్టు కదులుతుంటే అబ్బ సూపర్ రంజు గా ఉండింది . తనను నన్ను నా హెడ్ ని పోట్టుకొని ఊపుతునాడు . ఒక్క 10 మిన్తుఎస్ చీకి చీకి వదిలి పెట్ట చాల బాగా ఉండింది. తరువాత ఎవరో యిట్టువిపు వస్తుంటే మేమ్ము అలెర్ట్ అయిపోయాము నక్కు disappointment వచ్చింది . తను అది గమనిచి దొంత వొర్ర్య్ ఐ అం ఉర్స్ అని అన్నాడు . సో యిదరం మా బెర్త్ దగరికి వచము. అప్పుడు మా బెర్త్ దగరగా యెఅవరు లేరు . సో మేము చాల హ్యాపీ గా ఫీల్ అయినప్పు తన్నాను గట్టిగ పట్టుకొని హాగ్ చేసుకుంటూ బెర్త్ పయిన వల్లిపోయము .. అప్పుడు తను ఫ్రెంచ్ కిస్ యిచుకునము. అబ్బ నాలికతో నాలిక రాసుకుంటుంటే యింక చూడు నా సామీ రంగ ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ తరువాత తను నా మొడ్డ పట్టుకొని బాగా చేకడు నేను తన మొడ్డ పెట్టుకొని చికను 69 పోసిషన్ బాగా న్జోయ్ చేసి యిదరం వేడి వేడి రసం ఒక్కరి నోటిలో ఒక్కరం పోసుకొని త్రుపితిగా పడుకునం . తరువాత క్లీన్ చేసుకొని బాగా హాగ్ చేసుకొని ఫ్రెంచ్ కిస్సేస్ పెట్టుకొని తెల్లవారే వరకు న్జోయ్ చేసాం ఒక్కరిని విడిచి ఒక్కరం ఉండ లేను అంత గా .

మార్నింగ్ చెన్నై కి వచ్చిన తరువాత అరుణ్ నన్ను వాళ్ళ యింటికి ఇన్వితె చేసాడు .. నా ముద్దులే హీరో పిస్లిస్తే పోకుండా ఉంటాన హ్యాపీ గా వెళ్ళాను అరుణ్ వాళ్ళ యింటికి వెళ్ళిన తరువాత వాళ్ళ యింటిలో వాళ్ళకి పరిచయం చేసాడు ఫ్రెండ్ అని తరువాత వాళ్ళ పేరెంట్ వాళ్ళ బంధువులు పెళ్లి యి వెళ్ళాలి అని చెప్పు 2 డేస్ తర్వాత వస్తాము అని చెప్పి వెళ్లి పోయారు యింక ఏమి ఉంది గెస్ గయ్స్ ఫుల్ న్జోయ్ విత్ అరుణ్ కన్నన్ తో

యిప్పటికి ఆ రోజు తలచు కొంటె సూపర్ గా ఉంటుంది…. నా exp మిక్కు నచితే కామెంట్స్ ప్లస్….

How much you like this story ?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

Please share

Follow us on social media!

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published.