మొదటి మొడ్డ చికిన అనుభూతి

Hai na peru లంజ anukondi nanu లంజానిపిలవండి నాకు బాగా బోతులు తో తిటించుకుంటు గుద్ద దెంగించుకోవాలి అని చాలా కోరికా inka అనుభవము గురించి చెప్పాలి నాకు అసలు ఇలా ఒకరి మొడ్డ నోట్లోకి తీసుకొని చీకుతాను అని అసలు అనుకోలేదు నాకు oka ఫ్రండ్ undaye వాడు అంతా వడీవాలే ఒక్క రోజు వాడు ఒక్క వీడియో పంపినడు ఓపెన్ చేసి చూసా అందులో ఒక్క అమ్మాయి కి మొడ్డ ఉంటది ఆ మొడ్డ ఒక్క అబ్బాయి నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతుంటాడు అది చూసి నేను confuse అయినా ఇంకా దాని గురించి google cheyadam start చేసా వాళ్ళను shemale అంటారు అని తెలిసింది ఇంకా చిన్నగా దానికి అలవాటు అయిన నాకు తెలియకుండా మెల్లగా నాకు అనిపించింది మొడ్డ చికుంతయే బాగుంటుంది ఏమో ఒకసారి అన్నా చేసి చూడాలి అని అలా నాకు మొడ్డ చికాలి గుద్ద దెంగించుకోవాలి నా మొడ్డ కూడా చిక్కించుకోవాలి ఎవరి గుద్ద అయిన దెంగాలి అని
అసలు story లోకి vosthai నేను ఆంతపురం లో ఉంటాను it జాబ్ exam కోసం హైదరాబాద్ వెళ్ళాను మొడ్డ చికలి అన్నా కోరిక చాలా బలంగా ఉండి పోయింది exam after noon నేను early morning హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను ఏంచేయాలి అని night అంత bus లో ఆలోచించాను హైదరాబాద్ నుచివేలిపోయాలోపు confrom గా మొడ్డని రుచిచూసి వెళ్ళాలి అనుకున్నాను

అలా అనుకుంటే పడుకున్నా ఇంకా హైదరాబాద్ వొచేసింది bus దిగి ఉచిపోసుకుండాము అని bathrooom వేళ్ళ అక్కడ koncham cunning గా పక్కన మొడ్డ చూసా ఈరోజు ఎలాగైనా సరే అని మాలి బలంగా అనుకున్న సరే అని అక్కడనుoచి వెళ్లి exam సెంటర్ దెగ్గరికి tiffien తిన్న ఫస్ట్ తర్వాత ఒక్క మంచి ప్లేస్ చూసి కూర్చున్న ఇంకా గూగుల్ ఓపెన్ చేసి telugu gay చాట్ అన్ని search చేసిన ఫీస్ట్ link ఓపెన్ చేసి male bisexual 25 ఫర్ రియల్ meet అని chat చేసా ఒక్క msg వొచ్చింది hi అని పెట్ట హి అన్నాడు age ఎంత అన్నా వాడు 30 అన్నాడు koncham ఆలోచించిన సరే ediemayina ఈరోజు మొడ్డ అయితే రుచిచూడలి అన్ని ఒక్క అన్న వాడు ని age colour hieght weight అడిగాడు నేనుచైపినా 25 తెల్లగా ఉంటాను 70 కిలో లు 5.9 ఉంటాను అని ఒక్క గుడ్ అని నేను అడిగిన ఎలాఉంటావు అని వాడు నల్లగా ఉంటాను అని చెప్పాడు వాడు నువ్వు మొడ్డ చీకుతావు కదా అని ఆడిగినడు హ చికుంత అన్నాను వాడు నేను pure top అని చెపినాడు సరే అయితే నేను bottom అయితే అని చెప్పాpalce ఉందా అని అడిగినా ఉంది ఒక్క half hour లో కాలి అని చెపినాడు frnd ఆఫీస్ కి పోతాడు we can enjoy అన్నాడు కానీ నది ఒక్క condition ఒప్పుకుంటాయే కలుదాం అన్నాడు ఒక్క అన్నా వాడు ఇది cnfrm చేయాలి అన్ని చెపినాడు సరే రా బాబు చేస్తా అన్నా

chepinaka చేయలేదు అంటయే బాగోదు అన్నాడు అరేయ్ నేను మొడ్డ చీకాదనికి నీ ఉచ్చలు కూడా తాగుతను అన్నా వాడు వొద్దు నా గుద్ద నకాలి గంటసేపు అన్ని చెప్పడు సరే అన్న ఇంకా కాసేపు ఆగి msg చేస్తా అని చైపీ 15 min కి చేసాడు ఫ్రండ్ వెలిపోయాడు రా అన్ని location link పెట్టాడు hangouts లో నేను సరే అని maps ఓపెన్ చేసి వేళ్ళ house గుర్తుపటలేదు hangouts లో ఫొన్ చేసి నేను church దెగ్గర unna అని చెప్పా వాడు ఈ కలర్ వేస్కునవు అని ఆడిగినడు నేను green t shirt అని చెప్పా కనిపించినవు back చూడ అన్ని చెపినాడు చూసాను window nuchi పిలిచాడు నేను వెళ్ళాను చిన్న గోడ ఉంది jump చేసి వేళ్ళ వాడు రూమ్ lock చేసాడు room avg గా ఉంది neat గా లేదు koncham వాడు చాలా నల్లగా ఉన్నాడు chala aged లా అనిపించాడు తెల్ల గడ్డo ఉంది అక్కడ అక్కడ నిజాం చెప్పాలి అంటయే అసలు em బాగా లేడు నా కోరిక తీరుతుంది అని inka start చేద్దాం అన్ని చెప్ప వాడు సరే బట్టలు విప్పు అన్ని చెప్పాడు నేను తీసివేసిన అని బట్టలు వాడు చాలా బాగునవు అన్ని చెపినాడు సరే వొచ్చి నా బట్టలు విప్పు అని చెపినాడు నేను చిన్నగా వాడి cloths విపిన అయితే వాడు body అంత hair ఉంది gorilla మాదిరిగా ఒక్క inner తప్ప em levvu వాడి body పైన నా body పైన అది కూడలేదు వాడు bed మిందా పడుకున్నాడు నేను చిన్నా గా kinda కు వెళ్లి inner క్రిందకు లాగి నా time god hair లేదు clean shave చేసాడు మొడ్డ ఇంకా లెగలేదు inka నా కోరికా తెరబోతుంది అనుకున్న

వాడు అప్పుడే చికాకు first చెప్పకదా నా గుద్ద నకాలి అని అని కళ్ళు పైకి ఎంతినడు నాకు నా గుద్ద బొక్క నాకు అని నా జుట్టి పట్టుకొని mokkam గుద్ద కి వొత్తినడు నేను నాలుకతో బొక్క దెగ్గర నాకిన తూ చాలా కంపు లేదు నావల్ల కాదు అన్నా వాడు agu అన్ని నను bed minda పడుకోపెట్టినడు వాడు మొఖం minda కు వొచ్చి గుద్ద చిలిచి నా మొఖం మిందా petiనాడు నేను అలవాటు చేసుకొని బాగా నాకిన తర్వాత కాసేపటి జిగురు కార్చినడు గుద్ద లోనుచి నోట్లోకి నేను తాగిన తరువాత mokkala మిందా కూర్చో అని చెపినాడు నేను కూర్చున్న మొడ్డ చీకు అన్ని చెపినాడు నేను నోట్లో పెట్టుకుని body అంతా ఒక్క vibration చిన్నగా చిక్కితున నోట్లో మొడ్డ పెద్ద గా గట్టిగా అవుతుందని ఒక్క నిమిషంలో లో చాలా పెద్దగా అయింది నేను మొడ్డ బయటకు తీసినా మొడ్డ ముందరా ఉన్న తోలు వెనక్కి లాగి పింక్ కలర్ లో ఉన్న దానితో lipstick లాగా పెదవులకు రబ్ చేసుకున్నా వాడికి బాగా mood వొచ్చి నా నోటిలోకి మొడ్ద దింపి నా తల hair పట్టుకొని దెంగటం start చేసినాడు వాడు చాలా బలంగా దెంగుతున్నాడు మొడ్డ గుoతోలోకి దిగింది అలా 10 నిమిషాల డిగినడు అగ్గి ఉచ్చలు పోసివాస్త ఆ chepi ఏదో tablet వేసుకున్నాడు తర్వాత ఉచ్చ పోసి ఆ మొడ్ద అలాగే నోట్లో పెట్టినాడు ఉప్పు గా ఉంది నేను ముందుకు వెనకకు నోటిలో icream లాగా చిక్కితున వాడు అప్పుడు నోట్లో కొంచం ఉచ్చలు పోసినడు తగ్గు నా lanja తగ్గు అన్నాడు నేను కంట్రోల్ లో లేను ఇంకా మొత్తం తగిన మొడ్డ గట్టిగా చీకుతున

వాడు em చీకుతునవు అన్ని కుక్క లాగా వొంగమని మొఖం దెగ్గర్కికీ వొచ్చి వాడి ఓటకాయాలు నోట్లో పెట్టినాడు నేను నా మొడ్డ చీకు ని అడిగిన వాడు చీకాను అని చెపినాడు సరే అని వాడు కుక్క లాగా వొంగినడు రా లంజ వొచ్చి కళ్ళ సందులొ నుంచి నా మొడ్డ చిక్కు పాలు తగినటు అని చీకించుకున్నాడు మల్లీ లాగే నా నోట్లో మొడ్డ పెట్టి దెంగుతున్నాడు ఆ దెంగుడికి కళ్ళలో నీళ్ళు vochai మొడ్డ తీసి మొఖం అంతా రుద్దుతూ ఉన్నాడు అలా last కి మోకాళ్ళ మీందా ఉంచి చికమండు కాసేపటికి మొడ్ద తీసి మొఖం మీదా గంజి కార్చినడు తరువాత మొడ్ద క్లీన్ చేపించుకున్నాడు కాసేపు hug చేసుకొనిపడుకున్నాడు తరువాత లేచి నా సళ్ళు చిక్కు నా చీకించుకున్నాడు మెల్లగా నను పడుకోమని నా nipples కొరకడం start చేసాడు బాగా లోటిలోకి చీకుతున్నాడు నేను నా చేతుల్లో వాడి hair పట్టుకుని లాగుతున వాడు కిందకు వెళ్లి మొడ్ద కి మొడ్ద rub చేస్తున్నాడు కాసేపటికి వాడి మొడ్డ rod లాగా అయింది మాలి తెచ్చి నోటిలో పెట్టి దెంగుతున్నాడు fridge దేగారికి వేలి fridge లో నుంచి dairymilk తీసుకొని పక్క పెట్టాడు అది కరిగిపోయి తర్వాత మొడ్ద కి పూసుకున్నాడు నేను నాకా మని చెపినాడు నాకిన నాకు ఇచ్చి గుద్ద కి పూసిి నకించుకున్నాడు ఈ సారి బాగా చింకించుకుని నోటిలోకి కార్చినడు గంజి మొత్తం గంజి మొత్తం తగిన వాడు గుద్ద లో finger పెట్టుకునాడు ఆ finger నాతో చీకించుకున్నాడు కాసేపు మొడ్ద చీకు అని అడిగిన లేదు గుద్ద నాకుతా అని గుద్ద లో వెళ్లి పెట్టి finger fuck చేసాడు బాగా గుద్దల వైడలపు చేసి నాలుకతో లోపలికి పెట్టి నకినడు కాసేపు గుద్ద ఎర్రగా పొంగేలాగా గుద్దలు చెత్తోగట్టిగా కొడుతూ ఉన్నాడు అంత ఒక్క 4 hours njy చేసాము నేను ఇంకా రెడి అయివేలిపోయా
ఇది నా first మొడ్డ చిక్కిన అనుభవము ఎవరికనా చీకించుకోకవలి అని ఉందా email మీ ప్లేస్ ఉంటాయి రవడానికి try చేస్తా
COmments లో బాగా బోతులూ వాడి చెప్పండి నా స్టోరీ గురించి email [email protected]

1 comment

    • John on September 23, 2020 at 1:15 pm
    • Reply

    Wuuu

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published.