ముసలాడితో ముదురు సరసం

Hi, 
I am very much inspired by reading the stories you published.
నా పేరు హరి, నేను నా జీవితంలొ జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను.
 నేను వుండేది బెంగుళురులొ ఒక రొజు సెలవులకు వూరికి వెళ్తూ ఒక బస్ ఎక్కాను.
 అది పండగ సీజన్ కావడంవలన మా వూరికి డైరెక్ట్ బస్ దొరకలేదు.
 అందుకని నేను కొత్త రూట్ లొ వెళ్లే బస్ ఎక్కాను.
 బెంగుళురు నుంచి అనంతపుర్ వెళ్లి అక్కడినుంచి మా వూరు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేసుకున్నాను.
 బస్ బయళ్దేరిన కొద్దిసేపటికి ముగ్గురు ముసలివాళ్లు ఎక్కారు.
 ఇద్దరు ఆడ ఒకరు మగ. ఇద్దరు ఆడ వాళ్లు నా వెనకాల సీట్ లొ కూర్చున్నారు.
 ముసలాయన నా పక్కన కూర్చున్నాడు.
 అతనికి 60 ఏళ్ళు వుంటాయి. నాతొమెల్లిగా మట్లాడటం స్టార్ట్ చేసాడు. 
నేను ఎక్కడికి వెళ్టున్నది ఏం చెస్తున్నది అడిగి తెలుసుకున్నాడు. నేను కూడ మాములుగా మాట్లడుతున్నాను.
 తనది చింతామని అని చెప్పాడు. తర్వాత కొద్దిసేపటికి బస్లొ లైట్స్ ఆపేశారు, నేను కిటికి పక్కకి కుర్చుని వున్నాను. తను మెళ్లిగా నా కాళ్ల మీద
 చెయ్యివేసాడు, నేను ఏదో నిద్రలో వేసాడు అనుకున్నాను. మెల్లిగా
 నా తొడ పైకి చేతిని రానిచ్చాడు. నా మొడ్డ సర్రునపైకిలేచింది.
  మెల్లిగా చేతిని నా మొడ్డ మీద వేసి కిందికి పైకి రుద్దుతున్నాడు.
 నా మొడ్డ పాంట్ లొపలే బాగ లేచింది. ఇంక తట్టుకొలేక పాంట్
 జిప్ తీసి తన చేతికి నా మొడ్డను ఇచ్చాను థను నా మొడ్డ మొత్తంచేతిలొ
కి తీసుకుని కిందికి పైకి ఆడించదం స్టార్ట్ చేసాడు. నాకు చాలా
 కొత్తగా అనిపించింది. మన చేతులతొ మొడ్డ ఆడించుకునే దానికంటే
 ఏదొ కొత్తగా అనిపించింది. అలా 5 నిమిశాలు కొదుతూనే వున్నడు
.ఇంక నెస్ను ఆపుకొలేక పొయాను. రసం మొత్తం అక్కడే కార్చేసాను. 
తను తన తువ్వలుతొ మొత్తం తుదిచేసాడు. తర్వత ఒక చోట బస్ ఆపారు.
 మళ్ళి బస్ స్టార్ట్ ఐన తర్వత మళ్ళి పాంట్ మీదచెయ్యివేసాడు. నా మొడ్డ
 అప్పటికే రెండో రౌండ్ కొసం వైట్ చేస్తూవుంది. పాంట్ జిప్ తీసి మళ్ళి 
నా మొడ్డ వాడి చెతిలొ పెట్టా. వాడు వాళ్ళ వూరు వొచ్చెంత వరకు


 నా మొడ్డతొ ఆదుకుంటూనే వున్నాడు. నేనుతన మొడ్డ
 టచ్ చేద్దామనుకున్నాను కానీ తను కిటికి సైడ్ కు లేడు
 అందువల్ల భయమేసింది. నేను ఇంతకుముందు చాలా
 మొడ్డలతో ఆడుకున్నా, కానీ నా మొడ్డతో ఫస్ట్ టైం ఒకడు ఆడుకోవడం చాలాబాగుండింది. నేను నిజానికి పేద్ద మొడ్డలు ఇష్టపడతాను
. వేరే వాళ్ళ మొడ్డలతో నా దెంగుడు గురించి ఇంకో కథలో చెప్తా.

Here I am sending my real story.

[email protected]


please comment on this story by using ur account or anonymous account. It will boost up the writers to write new stories. u can send your comments or new stories to [email protected]

1 comment

    • Stark on August 29, 2022 at 3:14 pm
    • Reply

    Email can’t be found can you ping me in hangout

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published.