Krishna Sunil

Author's posts

మార్నింగ్ వాక్ లో జరిగిన సంఘటన

4.1
(36)
Reading time : 4 Minutes

Reading Time: 4 minutes నేను ఫారీదాబాదలో వుండే అప్పుడు రోజు మార్నింగ్ జాగింగ్ వెల్లవాడిని , నేను వుండే ఏరియా దెగ్గరగా ఒక రైల్వే ట్రాక్ ఫారం చెయ్యటానికి ఒక రోడ్ లా వేశారు అది సుమారుగా ఒక 1.5 కిమ్ పొడవుతో మట్టితో వేశారు, అంటే అలా మట్టి పోయటం రోల్ చేయటం చేస్తా వున్నారు ఒక 1.5 నుంచి 2.5 కమ్ తయారు అయ్యింది ఇంకా అలా వేసుకుంటా వెళ్ళితున్నారు, బహుశా ఇంకో ట్రాక్ కోసం అనుకుంటా. అక్కడ …

Continue reading

మధురానుభూతి – కదులుతున్న తిరుపతి కరీంనగర్ ఎస్ప్రెస్ లో శృంగారం

4.2
(42)
Reading time : 6 Minutes

Reading Time: 6 minutes మిత్రులు అందరి ఆలస్యంగా దసరా శుభాకాంక్షలు ఈ సంవత్సరం దసరా ఉత్సవాలకు మైసూర్ వెళ్ళాము కుటుంబ సభ్యులు అంతా, గత 12 రోజులుగా బెంగళూర్, హోర్నాడు, శృంగేరి, కొల్లూరు  మూగాంబికా, మురుదేశ్వర, ఆగంబయ్ గణపతి, ఉడిపి, మంజునాథ్ స్వామి, కుక్కి, మైసూర్, హాలిబెడు, శ్రావణ బేలాగుణ అన్ని ప్రదేశాలు చుట్టి నిన్న ప్రొద్దుట మేము అంతా మా చిన్న అక్క వాళ్ళ ఇంటికి తిరుపతి చేరాము. నేను నిన్న రాత్రి కరీంనగర్ ఎస్ప్రెస్ లో బయలుదేరి వరంగల్ …

Continue reading

మధురానుభూతి కదులుతున్న ట్రైన్ లో శృంగారం పార్ట్ 2

4.3
(30)
Reading time : 4 Minutes

Reading Time: 4 minutes మిత్రులకు శుభ సాయంత్రం. ట్రైన్ ప్రయాణ సమయంలో బాగా ఎంజాయ్ చెసిన శృంగరాలు మాత్రమే ఇక్కడ రాస్తున్నాను. నిజ జీవితంలో యాదార్ధంగా జరిగినవి మాత్రమే కల్పితాలు కాదు.   నేను చండిఘర్ బేస్ లో పనిచేస్తా వున్నప్పుడు ఆఫీస్ పని నిమిత్తం నేను కోల్కత్త వెళ్ళవలసి వచ్చింది. మధ్యహన్నాం సుమారు 2.30 ప్రాంతంలో వెళ్ళాలాలి అని ఆఫీస్ లో చెప్పారు సరే అని నేను చండిఘర్ నుంచి ఢిల్లీ చేరుకున్నాను ట్రైన్ అయితే ట్రైన్ ఫ్లైట్ అయితే …

Continue reading

మధురానుభూతి కదులుతున్న ట్రైన్ లో మిలటరీ వాళ్ళతో మొదటి భాగం 1 శృంగారం

4.1
(30)
Reading time : 3 Minutes

Reading Time: 3 minutes మిత్రులు అందరికి శుభోదయం నేను చండిఘర్ లో పనిచేసేటప్పుడు వైజాగ్ నుంచి ట్రైన్ లో ఎక్కువగా వెల్లవాడిని ఎందుకు అంటే ట్రైన్ జర్న్ చాలా ఇష్టం మరొకటి ఢిల్లీ ట్రైన్స్ లో ఎక్కువగా డెఫ్ఎన్స్ లో పనిచేశాయి వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రయాణం చేస్తారు అందులో మనం జాగ్రత్తగా ప్రయత్నం చేస్తే ఎవరో ఒకరు దొరుకుతారు. ముఖ్యంగా ఢిల్లీ  నుంచి చెన్నై, బెంగళూర్ , త్రివేంద్రం, హౌరా, గౌహతి కి వెళ్లే ట్రైన్స్ లో మరియు గౌహతి నుంచి …

Continue reading

మధురానుభూతి కదులుతున్న ట్రైన్ లో శృంగారం పార్ట్ 3

4.5
(13)
Reading time : 3 Minutes

Reading Time: 3 minutes మిత్రులకు శుభోదయం గత భాగంలో నాకు జరిగిన అవమానం గురుంచి వ్రాసాను అలాంటివి ఒకటి కాదు రెండు మూడూ జరిగాయి నేను ఒక సారి గౌహతి ఆఫీస్ పని మీద వెళ్లాను అటుంచి ఒక వారం రోజులు సెలవు దొరికింది మా అమ్మ నాన్న ని చూద్దాం అని మా ఊరు అటునుంచి అటు బయలు దేరాను. నేను గౌహతి బెంగళూర్ ఎస్ప్రెస్ లో 3 రెడ్ ఏసీ లో రేసేర్వేషన్ చెఎంచుకున్నాను . అప్పటిలో 3 …

Continue reading

ట్రైన్ ప్రయాణంలో నాకు జరిగిన అవమానం

3.3
(9)
Reading time : < 1 Minutes

Reading Time: < 1 minute ఒక సారి నేను చండిఘర్ నుంచి ఢిల్లీ కల్కా మెయిల్ లో బయలు దేరాను రేసేర్వేషన్ దొరక లేదు. కిరపల్ కూడా లీవ్ లో ఉన్నాద్ అందువలన నేను జనరల్ కోచ్ లో ప్రయాణం చేద్దాం అని నిర్ణయం తీసుకొని ఎక్కను ట్రైన్. ఆ కోచ్ లో సకం భాగం ఆర్మీ వాళ్ళు occupay చేసి వున్నారు అదృష్టం బాగుంది అనుకోని నేను నెమ్మదిగా నాకు నచ్చిన ఒకడిని ఎలాగూ అయినా బుట్టలో వేసుకోవాలి అని ప్రయతనం …

Continue reading