My 1st experience

Reading Time: 3 minutes
3.4
(68)

నా పేరు కిట్టూ. నా మొదటి అనుభవాన్ని మీతో పంచుకోవాలని రాస్తున్నాను. నేను తెల్లగా సన్నగా అందంగా ఉంటాను. మా చిన్నత్త పెళ్ళి నాకు 3 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నప్పుడు అయ్యింది. అప్పటి నుండి పండగలకి వాటికి మామయ్య అత్త మా ఇంటికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు. మా మామయ్య నల్లగా ఉన్నప్పటికి బాగుంటారు. మా అమ్మవాళ్ళందరు చుట్టాలు ఎవరో చనిపోతే బయలుదేరి వెళ్ళారు. ఆ రోజు సాయంత్రం మా మామయ్యకు ఏదో పని ఉండి మా ఊరు వచ్చారు. స్నానం అవి చేసి పని మీద బయటకు వెళ్ళిపోయారు. నేను స్కూలుకు వెళ్ళిపోయాను. ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి అమ్మవాళ్ళూ పోన్ చేసి ఈరోజు, రేపు రావడం కుదరడంలేదని చెప్పారు. సరే అని స్నానం చేసి హోమ్ వర్క్ చేసుకుని టి.వి చూస్తున్నాను. అప్పుడు సమయం 8 గంటలు అయ్యింది. కాలింగ్ బెల్ మోగింది.

వెళ్ళి తలుపు తీస్తే మామయ్య ఉన్నారు. వెళ్ళిన పని అవలేదు కాబట్టి ఈ రోజుకు ఉండి పని చూసుకుని వెళ్తారట. ఆయన వస్తూనే మాఇద్దరికి హోటల్ నుండి భోజనం తెచ్చారు. ఇద్దరం భోజనం ముగించాం. అరగంట కబుర్లు చెప్పుకున్న తర్వాత మామయ్య స్నానం చేస్తానని చెప్పి బాత్రూం లోనికి వెళ్ళారు. ఈ లోపుగా ఆయన సెల్ పోన్ మోగింది. ఆయన తలుపు తీసికొని వచ్చి సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతున్నారు. అనుకోకుండా ఆ గదికోనికి వెళ్ళిన నేను మొదటిసారిగా ఆయనను కేవలం ఒంటి మీద టవల్ తో చూసాను. ఒళ్ళంతా వెంట్రుకలు. ఎందుకో ఆయనను అలా చూస్తూ ఉండాలనిపించింది. కళ్ళు అప్పగించి చూస్తూ ఉండిపోయాను. ఫోన్ మాట్లాడుతూ నా వైపు చూసిన మామయ్య ఒక చిరునవ్వు నవ్వారు. నన్ను చూస్తు ఆయన తన నడుముకు ఉన్న టవల్ ను లాగేశారు. లోపల బారుగా, లావుగా నల్లగా మెరుస్తున్న ఆయన సుల్లి వేళాడుతుంది. నేను అలా చూస్తూ ఉండిపోయాను. ఫోన్ మాట్లాడటం అపేసి నా దగ్గరకు వచ్చి తన వేళ్ళు నా జుట్టులోకి పోనిచ్చి ఒక నవ్వు నవ్వారు. నాకు ఏమి తెలియడం లేదు. ఒక పక్క భయం ఒక పక్క ఏదో తెలియని అనుభూతి. నిదానంగా నాచేతిని పట్టుకుని తన సుల్లిపై పెట్టారు. అది నిటారుగా నిలుచుంది. చాలా వేడిగా ఉంది. నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకున్నారు. అప్పుడు ఆయన నుండి చెమట వాసన వచ్చింది, కాని అది కూడా గమ్మత్తుగా ఉంది.

నాకు తెలియకుండానే నా చేతులు ఆయనను చుట్టుకున్నాయి. మేమిద్దరం ఒకరి కౌగిలిలో ఒకరం ఒదిగిపోయాం. తర్వాత ఆయన నా బట్టలను తొలగించారు. ఇప్పుడు ఇద్దరం నగ్నంగా ఉన్నాం. నన్ను నిదానంగా మంచంపై పొడుకోబెట్టిముద్దులలో ముంచెత్తారు. ఆహా ఏమి అనుభూతి అనిపించింది. అలా చేస్తూ ఉంటే నాకు తెలియకుండా నేను ఆయన శరీరాన్ని ముద్దుపెట్టుకున్నాను. ఆయన తన సుల్లిని నాకు చూపిస్తు ముద్దుపెట్టుకోమన్నారు. నేను ముద్దుపెట్టుకున్నాను. తర్వాత నన్ను మంచంపై పడుకోబెట్టి నా తొడల మద్య ఆయన సుల్లిని పెట్టి నాపై పొడుకుని నన్ను కదలనివ్వకుండా పట్టుకుని ఊగడం మొదలుపెట్టారు. ఏదో లోకాలకు వెళ్ళిపోతున్నాను. అలా ఊగుతూ ఆయన నోటితో నా నోటిని మూసి తన నాలుకను నా నోటిలోనికి పంపించారు. ఆహా ఏమి అనుభూతి. అలా ఊగిఊగి నాపై వాలిపోయారు. అలా ఇద్దరం కొంచెం సేపు ఉండిపోయాం. తర్వాత నన్ను ఎలా ఉంది అని అడిగారు. నేను చాలా బాగుంది అని చెప్పాను. ఇదే కాదు ఇంకా చాలా ఉంది అని చెప్పి. ఆయన తన సుల్లిని నా ముఖం వైపుకు తీసుకువచ్చారు. సుల్లిని నా నోట్లోకి తీసుకొని ఇస్ క్రీమ్ చీకినట్లు చీకమన్నారు. నేను ఆయన చెప్పినట్లు చీకడం మొదలుపెట్టాను.

ఆయన మూలుగుతూ నన్ను మెచ్చుకుంటున్నారు. సడన్ గా తన రెండు చేతులు నా తలను గట్టిగా తన పైపుకు అదుముకొని చిక్కటి ద్రవాన్ని నా నోట్లోకార్చారు. తర్వాత నన్ను మెచ్చుకుంటు మళ్ళీ పెదవులతో ముద్దు ఇచ్చారు. అలా ఆ రాత్రి అంత నన్ను మూడుసార్లు దెంగారు. రెండు సార్లు నా నోట్లో కార్చారు. అప్పుడు తెల్లారి ఐదు అయ్యింది. ఇంకా నిదురపోయి లేచి ఎవరి పనులకు వాళ్ళం బయలదేరాం. అప్పుడు ఆయన నన్ను కౌగిలించుకుని పెదవులపై ముద్దు పెట్టుకుని నాతో ఇంకా చాలా రుచులు ఉన్నాయని చెప్పి వెళ్ళీపోయారు. నేను స్కూలుకు వెళ్ళాను. నేను స్కూలుకు వెళ్ళానే కాని మనసంతా మా మామయ్య మీదే ఉంది. నిజం చెప్పాలంటే ఉదయం మామయ్య వెళుతుంటే మామయ్య మళ్ళీ కావాలి వెళ్ళద్దు అని చెప్పాలనిపించింది. కాని అడగలేక పోయాను. అలా రెండు పిరియడ్స్ జరిగాయి. అప్పుడు అటెండర్ వచ్చి నా కోసం ఎవరో వచ్చారని చెప్పారు. ఎవరా అని ఆలోచిస్తూ వెళ్ళి చూస్తే మామామయ్య. వాహ్ నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది. వెంటనే వెళ్ళి ఏంటి మామయ్య అని అడిగాను. ఏమిలేదు పర్మీషన్ తీసుకున్నాను పద ఇంటికి వెళ్దాం అన్నారు.

ఎందుకు ఏమిటి అని అనకుండా మామామయ్యతో వెళ్ళాను. ఆయన ఇంటికి వెళ్ళే దారిలో మళ్ళీ మనకు అవకాశం వస్తుందో లేదో ఇవాళ ఒక రోజేగా మనకు ఉంది, అందుకే వచ్చాను అని చెప్పి నన్ను ఇంటికి తీసుకువెళ్ళారు. ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి ఒక కవర్ లోనుండి రెండు సీ.డీలు తీసి సీ.డి ప్లేయర్ లో ప్లే చేశారు. అందులో ఇద్దరు మగవాళ్ళు నగ్నంగా ఉండి ఒకతను వేరొక అతని సుల్లిని చీకుతున్నాడు తరువాత సుల్లిని నోటిలోనుండి తీసి చీకే అతనిని ఒంగోమని ఏదో క్రీమ్ తీసుకుని వెనక ఉన్న బొక్కకి రాసి తన సుల్లిని నిదానంగా లోపలికి దూర్పుతున్నాడు. ఒంగున్న అతను అరుస్తున్నాడు. కొంతసేపటికి ఇద్దరు హాయిగా అనుభవిస్తున్నారు. అది చూపించి మామామయ్య నన్ను అడిగారు అలా చేసుకుందామ అని. అప్పుడు నేను మీ ఇష్టం అని చెప్పాను. అప్పుడు మామామయ్య తన బట్టలు ఏడదీసి నా బట్టలు కూడా విప్పి ముద్దులతో ముంచెత్తి తర్వాత నన్ను ఒంగోమని చెప్పి క్రీమ్ రాసి తన సుల్లిని నా గుద్దలోకి దూర్చడం మొదలుపెట్టారు.

అమ్మో నొప్పి నా వల్ల కాలేదు కళ్ళ వెంట నీళ్ళు వచ్చాయి. మామయ్య వద్దు నన్ను వదిలేయి మామయ్య అని అరుస్తున్నాను. అప్పుడు మామయ్య ఏమి ఉండదు కొంచెం సేపు ఓర్చుకో తర్వాత నువ్వే కావాలంటావు అని ఊగడం మొదలుపెట్టారు. రాను రాను ఆయన స్పీడు పెరుగుతుంది నా నొప్పి తగ్గుతు సుఖం అనిపిస్తుంది. అలా ఊగి ఊగి కార్చేశారు. ఇద్దరికి రొప్పు వచ్చింది. అలా కాసేపు మంచంపై వాలి పోయాం. తర్వాత మామయ్య నన్ను దగ్గరకు తీసుకుని నాకు మంచి సుఖం అందించావు ధాంక్స్ అని చెప్పారు. రెండో సీ.డీ తీసి ప్లేయర్ లో పెట్టారు అందులో ఒకయను మంచంపై పడుకోని తన తలను కిందకు వేళాడదీశాడు. రెండో అతను తన సుల్లిని అతని నోటిలోనికి గొంతుకంట దూర్చాడు. దూర్చి దెంగటం మొదలుపెట్టాడు. అది చూపించి నన్ను అలా పొడుకోబెట్టి నా నోటిలోకి దూర్చి నా నోటిని దెంగటమ్ మెదలుపెట్టారు. బాగా కష్టం అనిపించింది. అలా దెంగి నా గొంతులో కార్చారు. అలా ఆ రోజంతా ఎన్నో విదాలుగా నాన్ను దెంగారు. తన సుల్లిని చీకించుకున్నారు. నన్ను ముద్దులతో ముంచారు. అలా ఎంతో మధురంగా గడిచింది. తెల్లారేసరికి అమ్మ నాన్న అందరు వచ్చారు. మామయ్య కూడ అందరితో మాములుగా పనులు కానిచ్చుకుని వెళ్ళిపోయారు. నాకు ఒళ్ళు పులిసిపోయి జ్వరం వచ్చింది. alaaaaaaallaaaaaఅలా నా మొదటి అనిభవం జరిగింది. ఇప్పుడు నా వయస్సు 20 సంవత్సరాలు. అప్పటినుండి ఇప్పటివరకు అవకాశం దొరికినప్పుడల్ల మేమిద్దరం కలుస్తున్నాం.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.4 / 5. Vote count: 68

No votes so far! Be the first to rate this post.

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Karthik
Karthik
1 year ago

Nice story hero
ping me on insta or fb karthik_dsnr karthikdsnr

Riyu
Riyu
1 year ago

So hot

Sunny
Sunny
1 year ago

Plz give ur mavaya number plz mail me [email protected]

Pavan
Pavan
1 year ago
Reply to  Sunny
Srre
Srre
1 year ago
Reply to  Pavan
vinay
1 year ago
Reply to  Pavan
6
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x