My sexy star

Reading Time: 10 minutes
4.5
(30)

మాది కాకినాడ దగ్గర పల్లెటూరు. పేరుకి పల్లెటూరు గాని మేము సిటీ కి దగర వుండటం వాళ్ళ మాకు అన్నిటికి సిటీ మీద ఆధార పడతాము.
నా అమ్మ చిన్న ప్ప్పుడే చని పోయింది. నాన్న రాజకీయాలతో ఇతర బిజినెస్ లతో తిరుగుతాడు. నేను ఓ ఆయా దగర ఇంద్తిలోనే పెరిగి ఇప్పుడు
సిటీ కి చదువు కి వెళ్ళాను.నేను ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ హైదరాబాద్ లో చదువుతున్నాను.నేను మా ఇంటికి ఎనిమిది నెలల తార్వత వస్తున్నాను.ఈ holdays లో
15 డేస్ ఇంటికి వెళుతున్నాను.నేను కాకినాడ లో ట్రైన్ దిగి పార్కింగ్ లో వున్నా మా కార్ ధగరికి వెళ్లాను. నాన్నకి పంచాయతి ఎలేచ్షన్స్
అని సిటీ లో వుండిపోయి కార్ నా కోసం పంపించాడు. నాన్న రావటం కుదరక వచ్చిన మనిషికి నేను తెలీక
కార్ ధగరకు నన్ను వెల్ల మన్నాడు. నేను కార్ ధగర్రకు వెళ్లి తలుపు తీసి ఓ క్షణం అర్ధం కాకా మా కార్ ఇదేనా అని చూసాను. ఎందుకంటే
కార్ డ్రైవింగ్ సీట్ లో ఓ సినిమా actor లాంటి కుర్రోడు కుర్చుని సెల్ మాట్లాడుతున్నాడు. కార్ మాదే అని డిసైడ్ చెసుకున్, రోహిత్ అంటే
నువెన్న అని అతనిని అడిగితే అవును అని డోర్ తీసుకుని దిగి luggage కార్ వెనక సర్దాడు. కార్ దిగేటప్పుడు ఎంతో స్టైల్ గా వున్నాడు. లో waist బ్లాకు jeans మీద black కలోర్ షార్ట్ షర్టు వేసాడు. పొట్టి షర్టు వల్ల అతను చెయ్యి ఎతిన్నపుడు ఆతెని పొట్ట కనపడుతూ చాలా బాగున్నాడు. luggage దిక్కి లో పెడుతున్నపుడు ముందికి వంగిన్నపుడు అతని లో waist jeans tight గా ఉండటము వల్ల క్రిందకి జారి పిర్రలు కనపడినియ్యి. గురుడు లోపల ఏమి వేయల్లేదు. నేను వెనక సీట్ లో కూర్చున్నాను.
నాన్న ఎవేరిని కోతగా అన్ని పనులకి బిజినెస్ కి తోడుగా దూరపు బంధువు కుర్రాడిని పెట్టుకున్నాను అంటే ఎవడో లే అనుకున్నాను కాని ఇట్లాంటి వాడిని నేను ఊహించలేదు. వెనక నుంచి అతన్నే observe చేస్తున్నాను. ఈ కుర్రోడు ఇక్కడ వుండవలిసిన వాడు కాదు. నాన్న దగర ఎందుకు వున్నాడు.రోహిత్ చాలా స్టైల్ గా వున్నాడు. కను ముక్కు తీరు చాలా glamour గా హెయిర్ చాలా హిప్పి క్రాఫ్ తో బుజాలు విశాలంగా చేతులు బలిష్టంగా నడుం సన్నగా తొడలు కండలు పట్టిన్నాటుగా jeans tight గా కనపడుతుంటే ఏ సినిమా హీరో కి తీసిపోకుండా వున్నాడు. రోహిత్ ఏదో మాట్లాడుతుంటే ఈ లోకం లో కి వచ్చి ఏమిటి రోహిత్ అని అడిగా. ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాసావు అని అడిగాడు. చాలా బాగా రాసాను అని చెప్పాను. నేను అతని గురించి అడిగితే డిగ్రీ కంప్లేట్ అయినట్టు. ఏదో చిన్న బిజినెస్ కర్నూల్ లో చేసుకుంటుంటే నాన్న పిలిస్తే parents pressure వల్ల ఇక్కడకు వచిన్నట్టు చెప్పాడు. అతని మదర్ నాన్నకు అక్క వరస అవుతుందని అతను నాకు బావ అవుతాడని తెలిసింది.ఈ లోపు ఇంటికి చేరాము. నన్ను ప్రేమగా పెంచిన ఆయా నన్ను చూడగానే ఎంతో ఆనందించింది. కాళ్ళు నేప్పులతో బాధ పడుతున్నట్లు చెప్పింది.నేను మేడ మీద నా రూం కి వెళ్లి ఫ్రెష్ అయ్యి బాత్రూం నుంచి బయటకు వచ్చి నా రూం లో వున్నా కిటికీ ధగర్రకు వెళ్ళాను. ఒకటి చెప్పాలి. మా ఇల్లు చాలా పెద్ద కంపౌండ్ లో వుంటుంది. ప్రక్క ఇంటికి సంబంధం ఉండదు. మా కంపౌండ్ లో నే మా ఇంటికి అనుకుని ఒక అవుట్ house వుంటుంది. దానికి మాకు మధ్య ఏడు అడుగుల గోడ వుండి క్రింద పోర్షన్ వాళ్ళకు అందులో ఏమి జరుగుతున్న తెలీదు. కానీ మేడ మీద వున్నా వాళ్లకు క్రింద ఇంట్లో జరుగుతున్నది తెలుస్తుంది. ఇప్పటి దాక ఎవ్వరు మేడ మీద వుండరు నాన్న, ఆయా మేడ మీదకు రారు. నా రూం నేను వచిన్నప్పుడు మాత్రమే వాడతారు. నేను క్రిందకు చూసేటప్పటికి రోహిత్ dumbells తో excercise చేస్తున్నాడు.వంటి మీద చిన్న నిక్కరు ఒక్కటే వుండి.అలా చూస్తుంటే టైం తేలీ లేదు . మెల్లిగా handy cam తీసుకుని క్లోజ్ అప్ చేసి మొత్తం exercise తీసేసాను. క్లోజ్ అప్ లో అంత చాతి , తొడలు, మొడ్డ బలుపు , చంకలు కవర్ చేశా. ఓ గంట ఆయినా తర్వాత స్నానం చేయటానికి అ వెనకే వున్నా వాటర్ tap ధగరకు వెళ్ళాడు. నేను నీళ్ళు పట్టుకుని బాత్ రూం కి వెళతాడు అనుకున్న. కాని అక్కడే నుంచుని చిన్న towel లాంటిది చుట్టుకుని స్నానం మొదలు పెట్టేసాడు. నేను అది కూడా కవర్ చేసేసాను. towel లోపల చెయ్యి పెట్టి తెగ రుద్దేసాడు. అది అటు తిరిగి చేసాడు. అంత బాగా కవర్ కాలేదు. సరే అని DVD ప్లేయర్ లో పెట్టి రూం తలుపు వేసి పెద్ద LCD లో పెట్టాను. ఓ అద్బుతమిన బ్లూ ఫిలిం డైరెక్టర్ అయిపోవాచు అనుకున్నాను. ముందు లాంగ్ షాట్ నుంచి క్లోజ్ అప్ కి వెళుతూ ప్రతి పార్ట్ అతని బాడీ లో ఎలా వుందో నా చేతిలో వుంది. చాతి మీద పొట్ట మీద లైట్ గా హెయిర్ వుండి అతని చేతులతో weight లేపినప్పుడల్లా కండలు కదులుతూ బుజాలు కదులుతూ చాలా manly గా వున్నాడు. చంకల్లో మాత్రం చెమటతో వెంట్రుకలు వతుగా నిగ నిగ లాడుతూ అతని తెల్లని వంటి మీద క్లియర్ గా కనపడుతూ చేతులు లేపిన్నప్పుడల్లా సెక్సీ గా వుంది. మొడ్డ వట్టలు నిక్కరు అడ్డు వచ్చి ఔట్లిన్స్ మాత్రమే కనపడ్డాయి.ఇక తొడలు పిక్కలు వెంట్రుకలు కవర్ అయి చెమటతో తడిసి పోయినియ్యి. చివరికి అతని బాడీ వరకు సల్మాన్ ఖాన్ పరమ పావురాలు లో వున్నా బాడీ లా వుండి మొహం సౌత్ ఇండియన్ సినిమా హీరో లా వున్నాడు.నేను అ DVD చూస్తూనే ఓ సరి కర్చేసను. ఓ రెండు గంటలు తర్వాత ఎవరో పిలిస్తే మెలుకవ వచ్చి కళ్ళు తెరిస్తే ఎదురుగ నవ్వుతు రోహిత్ వున్నాడు.ఓ క్షణం గుండె ఆగి మల్లి స్టార్ట్ అయ్యింది.లుంగి ఒక్కటి తప్ప వంటి మీద ఏమి లేదు. అది కూడా పికి కట్టాడు. భోజనం చేద్దాము రా అని క్రిందకి వెళ్ళాము. నేను, రోహిత్ టేబుల్ మీద ఎదురు ఎదురు కూర్చున్నాము. ఆయా వడ్డిస్తోంది. నేను దొంగ చూపులతో అతని మగ తన్నని భోజనం చేస్తూ వున్నాను. ఎడమ చేయి టేబుల్ మీద పెట్టి ముందుకు వంగి తింటున్నాడు. అ చేతి మీద నరాలు తేలి ,జబ్బలు కండలు తిరిగి ,చంకల్లో వెంట్రుకలు వతుగా చాతి , పొట్ట మీద తక్కువగా చాలా సెక్సీ గా వున్నాడు. ఏదోలా బోజనము చేసి మేడ మీద కి వచ్చి పడుకున్నాను.సాయంత్రం, రహిట్ వచ్చి నాన్న నాకు కార్ డ్రైవింగ్ నేర్పమని చెప్పాడని నన్ను బయలుదేరమని చెప్పాడు. నేను, రోహిత్ ఇద్దరం కార్ తీసుకుని మా తోట వైపు బయలుదేరాము. రోహిత్ లుంగి లో వచాడు. పైన స్లీవే లెస్స్ t షర్టు వేసాడు. నేను నా ట్రాక్ సూట్ , t షర్టు వేసుకున్నాను. నన్ను డ్రైవింగ్ సీట్ లో కూర్చోపెట్టి ఎలా డ్రైవ్ చేయాలో చెపుతూ నాకు చాలా దగ్గర గా జరిగి చెపుతుంటే నాలో వేడి ఆవిర్లు మొదలయ్యాయి. నాకు చెపుతూ చేతులు నా బుజాల మీద నుంచి వేసి స్టీరింగ్ తిప్పటం చెపుతుంటే, అ బరువైన చేతులు స్పర్స, చంకలలో నుంచి వస్తున్న స్మెల్ నాలో లావాద కి గుల పెంచేస్తుంటే. అలా అలా ఓ అరగంట నేర్చుకుని వెనకకు వచేసము.
రాత్రి కి నాన్న రావటం లేదని కబురు వచ్చింది.నేను స్నానం చేసి మల్లి భోజనానికి క్రిందకి వచాను. రోహిత్ కూడా వచాడు. డ్రైవింగ్ టైం లో మా ఇద్దరికీ
కొంత చనువు పెరిగి బాగానే కబుర్లు చెప్పుకున్నాము.సినిమాలు, సినిమా వల్ల గురుంచి టీవీ చూస్తూ చాలాసేపు మాట్లాడాడు. అప్పటికి ఒక్క లుంగి లో నే వున్నాడు. నేను నవుతూ నువ్వు సినిమా హీరో లా వున్నావు. మంచి బాడీ కూడా ఉందిగా ట్రై చేయపోయవ అని అడిగితే ఎవరినా డబ్బులు పెడితే చేయటానికి నేను రెడీ బాస్ , పెట్టె వాడు కావలిగా అన్నాడు. ఆ తర్వాత రోహిత్ లేసి వెళ్ళిపోయాడు.నేను నా రూం కి వెళ్లి క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తూ
చాలా సేపు వుండి లైట్స్ తీసేసి కిటికీ ధగరకు వెళ్లి రోహిత్ ఏమి చేస్తూ వుండచు అని ఆలోచిస్తూ చూస్తున్న, టైం పదకొండు దాటింది.వెన్నల చాలా తక్కువ వుండి. కాని రెండో పక్క గేటు లోంచి ఎవరో ఒక ఆకారం వచ్చి రోహిత్ రూం లోకి దూరింది. నేను ఓ అయిదు నిముషాలు చూసాను ఎవరు బయటకు రాలేదు. చూస్తే ఆడమనిషి ఆకారం. మెల్లిగా మెట్లు దిగి మా రెండు ఇళ్ళ మధ్య గేటు వుంటుంది కాని ఏనాడూ వయరు.
మెల్లిగా గోడ పక్కన వున్నా సందు లోనుంచి జరిగి రోహిత్ రూం కిటికీ ధగరకు వెళ్ళాను. ప్రహరి గోడకి ఇంటికి మధ్య కేవలం రెండు అడుగులు మాత్రమే ఖాలీ వుంటుంది. ఆ సందు లోకి ఎవరు రారు. అది ఏడు అడుగుల ప్రహరి పక్కన వుండటం వలన అక్కడ ఎవరు వున్నా
తెలీదు. నేను మెల్లిగా కిటికీ ధగరకు వెళ్లి రెండు తలుపులు ధగరకు మాత్రమే వేసి వున్నాయి. నేను బయట నుంచి తలుపులు మెల్లిగా జరిపితే రెండు అంగుళాలు తెరుచుకుని అంత క్లియర్ గా కనపడుతుంది. ఎదురుగ మంచం మీద నాగు పాములు పెనవేసుకున్నట్టు రోహిత్ ఓ అమ్మాయితో నులు పోగు లేకుండా పెనవేసుకుని వీర కుమ్ముడు కుమ్మేస్తున్నాడు. అ కుమ్ముడికి అ అమ్మాయి పెడుతున్న కేకలు బయటకు రాకుండా రోహిత్ అ అమ్మాయి నోట్లో నోరు పెట్టి ముద్దులు పెడుతూ నడుము లాగి లాగి దేన్గుతుంటే చేపాక్ చేపాక్ అని సౌండ్ కూడా వస్తుంది. మెల్లిగా వెనకకు వచ్చి handy
cam తీసుకుని వచ్చి మల్లి కిటికీ ధగరకు చేరాను. అప్పుడే ఓ రౌండ్ అయినట్టు వుంది అ అమ్మాయి వెల్లికిలా తన్మయత్నము లో పడుకుంది
రోహిత్ అలానే రొప్పుతూ పక్కన పడుకుని కళ్ళు మూసుకున్నాడు. నేను మెల్లిగా క్లొసెఉప్ లో వారి ఇద్దరి బాడీ లు తీసుకుని అ తర్వాత రోహిత్ మొడ్డ క్లోజ్ అప్ లో వాచేటట్లు చేశాను. ఎంత ముద్దుగా వుందంటే అప్పటిదాక పూకు రసాలలో మునిగి వున్నట్టు గా తడితో నిగ నిగ లాడుతూ
ఇదు అంగుళాల మేర చల్ల బడి నిద్ర పోతోంది. ఓ ఇదు నిమిషాల తర్వాత రోహిత్ లేచి కుర్చుని సిగరెట్టే వెలిగించాడు. అలానే గోడకి అనుకుని అ అమ్మాయి పక్కన కూర్చున్నాడు. అ అమ్మాయి అ మగత లో నుంచి తేరుకుని రోహిత్ తోడ మీద తల పెట్టి అతని మొడ్డ తో ఆడుకుంటుంటే, ఓ పది సెకండ్స్ లో మల్లి నిగిడి పోయింది. దాన్ని అలానే ఊపుతూ రోహిత్ తో, నువ్వు ఏమిటి అ లావణ్య ని line లో పెట్టావంట. నేను చాలా లేదా అని గోముగా అడిగింది, ఒసే రేవతి, నీ సంగతి నువ్వు చూసుకో, నేను నీ మొగుడు ని కాదుగా, నాకు ఇష్టం వుంటే ఎంత మందిని ఆయినా దేన్గుత.
ఓ ఆడది వచ్చి మీద పడితే సెక్స్ చేయకుండా ఉండటానికి నేను ఏమయినా చెక్క గాడిన.వచ్చి అడిగింది దెంగి పెట్ట. నేను సుఖ పడిన దానికంటే
మిమ్మల్ని సుఖ పెట్టిందే ఎక్కువ. తెలుసు కొండి అందరు. ఆయినా మీ ఆడవాళ్లు అందరికి ఇది ఒక జబ్బు. హాయిగా మీరేదో మీరు దేన్గించుకోక
పక్క వల్ల గురుంచి ఎందుకు అని సిగేర్రెట్టే పారేసి మల్లి రేవతి మీదకు ఎక్కేసాడు. మల్లి అ అమ్మాయి అ సుఖం లో అ విషయం వదిలేసింది. రోహిత్ పిర్ర లు మీద చేతులు బిగించింది తమకము తో నొక్కుకుంటూ సుఖం ఎంజాయ్ చేస్తుంటే అలా మల్లి పదిహేను నిముషాలు దెంగి దెంగి పూకు లో తన మద రసాన్ని కార్చెసాడు రోహిత్. అంత బ్లూ ఫిలిం లా షూట్ చేస్తూనే వున్నా. మరోసారి రెస్ట్. ఈ సరి అ అమ్మాయి అలా నగ్నం గానే రోహిత్ వీపు ను చుడుతూ వాటేసుకుని రోహిత్ నన్ను పెళ్లి చేసుకో అని అడిగింది. నేను మొదటి రోజే చెప్పాను. నేను పెళ్లి చేసుకోను. ఇష్టం అయితేనే రా అని . మల్లి ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు. నేను కర్నూల్ నుంచి ఇంతుకు వచేసనో తెలుసా. ఓ faction ఫ్యామిలీ లో అమ్మాయి ఇలానే దేన్గించుకుని నన్ను పెళ్లి చేసుకోమంది నేను ఇష్టం లేదంటే వల్ల బ్రదర్ కి చెప్పి గొడవ చేసింది. వాల్లె నన్ను వూరు నుంచి వెళిపోతే అ అమ్మాయి పెళ్లి చేస్తాము అని చెపితే నా parents బతిమాలి నన్ను ఇక్కడకు పంపించారు.నేను ఎప్పుడు పెళ్ళితో దేన్గుడిని లింక్ పెట్టుకోలేదు. నీ ఇష్టం అన్నాడు. అ అమ్మాయి అతని చాతి ని సవరదీస్తుంటే రోహిత్ మరో సరి దెంగి దెంగి కార్చెసాడు. ఇంకా నేను ఆగలేక అలానే రూం కి వచ్చి DVD లో ప్లే చేస్తూ చూస్తూ
ఒక్కసారిగా కర్చేసుకుని ప్రసాంతంగా పడుకున్నాను.
మరు రోజు పొద్దున్న లేట్ గా లేసి క్రిందకు వచ్చి రోహిత్ రూం కి వెళ్ళాను. రోహిత్ చిన్న షార్ట్ లో వుండి excercise చేస్తున్నాడు. నేను రాత్రి
కామక్రీడలు జరిగిన అ మంచం మీదే కుర్చుని రోహిత్ తో మాట్లాడుతున్నాను. రోహిత్, నువ్వు సినిమా వాళ్ళకు నీ ప్రొఫైల్ పంపించు, నేను
మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఈ ఫీల్డ్ లో వున్నారు. నీకు ఇంట్రెస్ట్ వుందా అని అడిగితే, acting కంటే మిగతా అవకాశాలు ఎక్కువ వుంటాయి కాబట్టి నేను రెడీ అని నవ్వాడు. మిగతా అంటే అని నేనంటే తర్వాత చేపుతలే అని స్నానం చేసి వస్తా కూర్చో అని towel తీసుకుని బయటకు వెళ్ళాడు.
తలుపు ఎదురుగానే వున్నా వాటర్ tap దగరకే నిన్నలనే వెళ్ళాడు.నేను మాట్లాడుతూ అదే మంచం మీద పడుకున్నాను. చాలా థ్రిల్లింగ్ గా వుండి ఆ మంచం మీద నగ్నం గా రోహిత్ పడుకున్నాడు, అదే మంచం మీద రోహిత్ మొడ్డ ఆనించాడు. అదే మంచం మీద రోహిత్ కార్చాడు. ఓహో ఎంత బాగుంది అనుకుంటూ అ స్పర్స వుహించుకుంటూ రోహిత్ వంక చూసాను. రోహిత్ బాత్ రూం లో కాకుండా బయట స్నానం ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే ఇక్కడ ఎవరున్నారు. నా కేమిటి నేను మగన్ని ఏమయినా చేస్తా అని నవ్వి నువ్వు చేస్తావ అన్నాడు. నీకు ఓ దణ్ణం అన్నట్టు సైగ చేసి రా అని ఊరుకున్నాను.

ఈ లోపు స్నానం కానించి అలా తడి గానే రూం లోకి వచాడు. అ చిన్న towel లో పెద్ద బాడీ రోహిత్ బాడీ తుడుచుకుంటూ ఇంకో గుడ్డ తో తుడుచుకుంటూ తొడల దగర పికి లేపాడు. రాత్రి వట్టలు సరిగా కనిపించలేదు ఇప్పుడు బాగా కనపడి నాకు వేడి పుట్టిన్చినాయి.

సరే ఈ రోజు మన ప్రొగ్రమ్మెస్ ఏమిటి అని అడిగితే, ఈ రోజు అంత తోట కి వెళ్ళాలి అని నువ్వు కూడా రెడీ అయి వచేయ్యి అనగానే రెండు నిమిషాలలో
రెడీ అయి దిగి పోయాను.క్రింద రోహిత్ లుంగి లో వున్నాడు. అదేంటి ఇంకా ఈ డ్రెస్ లో వున్నావు అని అడిగితే మన తోటలో ఎవరు వుంటారు. మనమే గా హాయిగా వుంటుంది నువ్వు కూడా అలానే రా అన్నాడు. నేను షార్ట్ వేసుకుని వచాను. ఇద్దరం కార్ డ్రైవింగ్ నేర్పుతూ మా తోట దగరకు వెళ్ళాము. మా తోట 25 ఎకరాలలో వుండి లోపలకు అన్ని హంగులతో గెస్ట్ హుసే వుండి. ఓ అవుట్ house లో వంట మనిషి మొగుడు తో వుంటుంది. మేము తోట అంత తిరుగుతూ handy కాం తో అంత రోహిత్ ని కవర్ చేస్తూ తీసాను. వంటమనిషి ఫుడ్ అంత వండి టేబుల్ మీద పెట్టి బాబు మేము మా అమ్మాయికి బాలేదు వెళ్లి చూసి వస్తం రాత్రికి అంటే రోహిత్ వెళ్ళమన్నాడు. మొత్తం తోట కి మేము ఇద్దరమే మిగిలాము. నేను, రోహిత్ బెడ్రూం కి వెళ్లి ఫ్రెష్ అయ్యి నేను బనీను తీసివేసి పక్కన పడేసి షార్ట్ లో వున్నా, రోహిత్ వంటి మీద లుంగి ఒక్కటే వుండి.నేను Ac ఆన్ చేసి DVD ఆన్ చేసి అప్పుడే తీసిన ఫిలిం పెట్ట. . మంచం మీద పంగ చాపుకుని పడుకుని చేతులు తల వెనకకి పెట్టి చూస్తుంటే చాలా సెక్సీ గా వున్నాడు. DVD మో త్తం రోహిత్ నే కవర్ చేసింది చూస్తూ రోహిత్ నీది చాలా ఫోతోగేనిక్ పేస్. నీ బాడీ పేస్ చాలా బాగుంది కదా అంటే చాలా ఖుషి అయ్యాడు. తరువాత మాతో తేచుకున్న డ్రింక్స్ ఓపెన్ చేసాడు. డ్రింక్ చేస్తూ వున్నప్పుడు మొత్తం అతని సెక్స్ స్టొరీ లు అన్ని ఓపెన్ గా చెప్పాడు. ఇద్దరం చాలా చాలా క్లోజ్ అయ్యాము. నేను కొంత సేపటి తర్వాత రోహిత్ నేను ఒక ఫిలిం పేడత. చూస్తావ అని రాత్రి నేను తీసినవీడియో పెట్ట . అమ్మ నీ యంకమ్మ, అంత చుసేసవా నేను ఎవరికీ డౌట్ రాకుండా డెంగు కుంటుంటే నీ దగ్గర బుక్ అయిపోయాన? అని నవ్వి
మల్లి టీవీ స్క్రీన్ మీద చూస్తూ వున్నాడు. క్లోజ్ అప్ లో మొడ్డ రాగానే అబ్బ నీలో చాలా కళలు వున్నాయే. నువ్వు నాలో చూడల్సినది ఏమి మిగల లేదు గా ఇంకా ఈ లుంగి ఎందుకు. తీసి ఫ్రీ గా వుంటా అంటూ లుంగి తీసేసి అవతల పడేసాడు. ఇప్పుడు ఈ కాస్సేట్టే ఏమి చేస్తావు అని అడిగితే నేను హైదరాబాద్ తీసుకు వెళ్లి మా ఫ్రెండ్స్ కి చూపిస్తా ఓ సినిమా హీరో బూతు పురాణం అని చెప్పి నీ ఇమేజ్ పెంచుత అని వుదికించాను. నేను మగాణ్ణి, నా మొడ్డ కెపాసిటీ ఎక్కువ. చూపిస్తే చూపించు నాకు మార్కెట్ చేసి పెట్టు. నేను హైదరాబాద్ వచేస్త. అమ్మాయిలను మాట్లాడి ఉంచు. వచ్చి దెంగి వస్తా.
డబ్బు కి డబ్బు సుఖానికి సుఖము. ఇప్పటికి ఎంత మందిని దెంగి వుంటావు అని అడిగితే నేను మొదట గా సెక్స్ చేసింది 17 సంవత్సరము లో మా ఇంటి పక్కన ఆంటీ తో. అ ఆంటీ వయస్సు ౩౦ వుంటుంది. నన్ను ఏదో పని వుండి రమ్మని రెచగొట్టి fuck చేయించుకుంది. అ బోని తో నా సెక్స్ లైఫ్
స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటికి centuries దాటినియ్యి. ఇప్పుడు నాకు 25 . ఇంకా నా మొడ్డ కెపాసిటీ 15 సంవత్సరం లు వుంటే నేను ఎందుకు సుఖ పడకూడదు. ఈ సుఖం లేకపోతే మనిషి బతకటమే దండగ . పెళ్లి దాక సెక్స్ వద్దు అంటే అప్పటి దాక వచ్చే సుఖం వేస్ట్ అయినట్టే గా . మన మొడ్డ
వురుకినే ఉచ్చ పోసుకోవతనికేన వున్నది పెళ్లి దాక. అది నా principle కి విరుద్దం. బతికినంత కలం ఎంజాయ్ చెయ్యి. నువ్వు చెప్పు సుఖం ఎలా వస్తుంది అన్న నేను మాత్రం రెడీ ఎంజాయ్ చేయటానికి.ఏమి ఆయినా కొత్త గా సెక్స్ ఎంజాయ్ చేయాలి అంటూ తన మొడ్డ పట్టుకుని ఊపుతూ
ఇది మగాడికి ఇచ్చే బలం ఏది కూడా లైఫ్ లో మరేది ఇవ్వదు. పొరపాటుని ఇది పనిచేయలేదు అనుకో నువ్వు లైఫ్ లో జీరో నే . సో, నాకు
ఇదే బలం బలగం కూడా. ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ గురు అంటూ మొడ్డ ని నలిపితే పది అంగుళాలు లేచిది. సరే రోహిత్ మొన్న మా ఫ్రెండ్స్ ఓ
కోత్హ cD ఇచారు చూదం అని నా ఫ్రెండ్ ఇచ్చన gay ఫిలిం పెట్ట. అందులో మగాళ్ళు కండలు చూపిస్తూ మొడ్డ లు చీకుతుంటే గుధలో
సెక్స్ చేస్తుంటే రోహిత్ కళ్ళు ఆర్పకుండా చూసి, ఇందులో ఇంత ఎంజోయ్మేంట్ వుంటుందా అంటూ మొడ్డ పిసుకుతున్నాడు. నేను మెల్లిగా
రోహిత్ వెనకకు వెళ్లి రోహిత్ ని ఒల్లో పెట్టుకుంటూ నేను మసాజ్ చేయనా అంటూ అతని బాడీ మసాజ్ తో పటు మొడ్డ కూడా గట్టిగ పిసికితే
ఒక్క సరిగా బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము లా లేచింది.
నేను వెనకే వుండి రోహిత్ లో సెక్స్ కోరికను పెంచాలని భుజాలు, నడుం చాతి పొట్ట nipples పిసికేసను .ఫిలిం లో ఓ కుర్రోడు మంచం మీద
ఇంకో కుర్రాడిని పడేసి దేన్గుతునే వున్నాడు. వాడు ఆనందం తో కేకలు పెడుతుంటే చాలా థ్రిల్లింగ్ గా అనిపించి రోహిత్ నన్ను తన బలమైన

చేతులతో ముందుకు లాగాడు. నేను వచ్చి అతని తొడల మీద పడ్డ. నా తలని తన మొడ్డ కేసి నొక్కాడు. ఓ రకమైన మగ మదపు వాసనా

నేను ఆత్రం గా ముందు ఎర్ర గుండు నోట్లోకి తీసుకుని నాలుకతో సున్నాలు చుట్టి కన్నం మీద నాలుకతో బలంగా రుద్ద.గురుడు గింగిరాలు తిరిగాడు.
మెడ వెనకకు వంచి సుఖాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. నేను మెల్లిగా మొడ్డ ని అంగుళం అంగుళం కామం తో లోపలి తీసుకుంటుంటే నోరు సరిపోలేదు. అలానే చీకుతూ నిగిడి పోయింది. నన్ను ఈ లోపు దగ్గరకు మీదకు లాగి నా షార్ట్ కిందకి లాగేసాడు. ఒక్కసారే నన్ను పక్కకు తోసి మీదకు ఎక్కి
నాకు ముద్దులు పెడుతుంటే నాకు క్రింద కారి పోయే పరిస్థితి వచ్చింది. ఎలానో బిగపట్టి ఆపుకున్న . రోహిత్ ని ఈ లోపు నేను బలంగా వెనకకు తోసి అతను వెల్లికిలా పడుకుంటే నేను అతని చాతి ని nipples ని నాలుకతో చప్పరిస్తూ సున్నాలు చుడుతుంటే ఆగలేక నా తల పట్టుకుని వుపుతుంటే

నా నోరు అతని చంకల్లో కి వెళ్ళింది. వెంటనే నేను నా నాలుకతో అతని చంకల్లో చక్కలిగిలి పెట్టి పళ్ళతో అ వెంట్రుకలు గట్టిగ పట్టుకున్న. రోహిత్ నన్ను గట్టిగ పట్టుకుని మీదకు లాక్కుని ఒక్కసారిగా నన్ను బోర్ల పోడుకేసి. వెనకనుంచి ఒక్కసారిగా మీదకు ఎక్కాడు. అంతే కుక్క దేన్గుడుకి సీన్ రెడీ అయిపోయింది. రోహిత్ ఈ లోపు అక్కడే ఏదో gel తీసుకుని నా గుధలో రాసాడు. తన మొడ్డ మీద అంత గుమ్మరింఛి ముందు నుంచి వెనకకి వెనక నుంచి ముందుకి రుద్ది నా గుద లోకి మెల్లిగా తోయటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ, ముందు మొడ్డ గుండు తోసాడు. అది దురలేదు. మెల్లిగా నా కాళ్ళు వేడంచేసి ఏదో తిప్పలు పది తోస్తే వెళ్ళింది. రోహిత్ ఓ నిమిషం అగు అన్న నేను ఆగలేను అంటూ మొడ్డ ని ఊపాడు. అంతే మొదట నెప్పిగా మొదలు తర్వాత ఆనందం తో నా వొళ్ళు వేడెక్కిపోయి ఆగలేక నేను ముందే కర్చేసను. రోహిత్ అదేమీ పట్టిచుకోకుండా తన దెంగుడు దెంగి ఓ పదిహేను నిమిషాలకి కార్చి అలానే నా మీద పడుకున్నాడు. కొంచం సేపటికి రెండో రౌండ్ కూడా కా నిచాడు. ఇద్దరికీ కొత్త గా ఆనందం గా వుండి ఎంతో ఎంజాయ్ చేసి ఒకరిని ఒకరం పెన వేసుకుపోయిన్నట్టుగా వాటేసుకుని అతని ని ముద్దులతో తదిపెసను. రోహిత్ నన్ను చూస్తూ ఇది కూడా బాగానే వుంది రోజు దేంగే దెంగుడు సుఖం కంటే కూడా ఇది ఇంకా బాగుంది అన్నాడు. నీకు ఇంతకు ముందు అనుభవం వుందా అన్నాడు. నేను నా ఫ్రెండ్స్ మధ్య జరిగేది విన్నాను. నాకు లేదు అని చెపితే ఒకే ఇది బాగుందా అని నన్ను పట్టుకుని తన చాతి కి వేసి గట్టిగ హతుకున్నాడు. నేను రోహిత్ ఇద్దరం అలానే బట్టలు లేకుండా పడుకుని కబుర్లు చెప్పుకుని ఓ అరగంట తర్వాత లేచి అలానే వెళ్లి భోజనం plates తెచుకుని టీవీ చూస్తూ తినేసము. రోహిత్ ఓ సిగేరెట్టే వెలిగించి గాలిలోకి రింగులు రింగులు గా పొగ వదులుతుంటే అ స్టైల్ కి నాకు పిచి ఎక్కి వెళ్లి మల్లి వాటేసుకున్న. అంతే రోహిత్ మల్లి నన్ను పట్టుకుని మంచం మీదకు తోసి ఎక్కేసాడు. అ మొడ్డ మల్లి పిచిగా రేచిపోయింది . బళ్ళున కక్కి బయటకు వచ్చి అలసట తీర్చుకుంటుంటే.నా చేయి ఊరుకోకుండా ఒక్క ఊపు వుపగానే మల్లి ప్రాణం పోసుకుంది. అలా సాయంత్రం దాక ఒకరిమీద ఒకరం దొర్లుతూ ఒకేసారి స్నానం చేసి మొడ్డ గుద లు రుద్దుకుని ఇంద్తి కి బయలుదేరాము. అ రోజు నుంచి రోహిత్ నేను వున్నా అన్ని రోజులు నా రూం లో నే సెట్ అప్ పెట్టి నన్ను నా గుద ని దేన్గుతునే వున్నాడు. పాపం రేవతి, లావణ్య లాంటి వాళ్ళు అందరు అర్ధం కాక బుర్రలు బాధలు కొట్టుకున్నారు. నేను నా కంప్యూటర్ లో రోహిత్ ఫొటోస్ ఫిల్మ్స్ లోడ్ చేసుకుని హైదరాబాద్ లో ఖుషి చేస్తూ అవకాసం వచిన్నప్పుడల్లా ఇద్దరం దేన్గుకున్తూనే వున్నాము. రోహిత్ నేను లేనప్పుడు తన పాత పదతి లోనే వున్నాడు. సో రోహిత్ చివరకు నా మూలాన రెండు రకాలుగా ఎంజాయ్ చేస్తూ నాకు ప్రాణం అయ్యాడు. నాకు రోహిత్ లాంటి మరో మగడు ఇప్పటికి దొరకలేదు. అప్పటి దాక నాకు రోహిత్ ఒక్కడే సూపర్ స్టార్ ఇన్ మై సెక్స్ లైఫ్.


please comment on this story by using ur account or anonymous account. It will boost up the writers to write new stories. u can send your comments or new stories to [email protected]

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 30

No votes so far! Be the first to rate this post.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x