ప్రతి రాత్రి వసంత రాత్రి prat -2

Reading Time: 6 minutes
4.6
(8)

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ !

ఏంటి ఎప్పుడెప్పుడు వీడు ప్రతిరాత్రి వసంతరాత్రి కి సెకండ్ పార్ట్ రాస్తాడ అని వెయిట్ చేస్తున్నారా. మిమ్మల్ని ఇంకా వెయిట్ చే ఇంచను సరేనా , మన కథలోకి వెళ్ళిపోదామా ! ఆరోజు మనోడు అదే హౌస్ సర్జన్ నా మడ్డ ని చికి చీకి అలిసి పోయి మరుసటి రోజు డ్యూటీ కి రాకుండా నిద్ర పోయాడు అని చెప్పానుగా వాడు అలాగే నిద్ర పోయాడు ఇంకా నేను డ్యూటీ కి వెళ్ళిపోయాన కానీ నాకు వాడె గుర్తొస్తున్నాడు హే వాడి పేరు చెప్పలేదు కదా మీకు ఇంకా వాడి పేరు సంతోష్ , వాడు నిజంగా వాడి పేరు ని సార్థకం చేసుకొన్నాడు అనిపించింది నిన్న జరిగింది తలుచు కొని నన్ను సంతోష పెట్టి వాడు సంతోష పడ్డాడు , నేను వాడినే తలుచుకొంటూ డ్యూటీ కంప్లీట్ చేసుకొని మద్యాహ్నం భోజనాని కని రూం కి వచ్చాను , రూం లో సంతోష్ ఉంటాడు వాడితో తీపి జ్ఞాపకాలు నేమారువేసుకొంధం అని వచ్చాను కానీ రూం బెల్ కొట్టగానే వేరే హ్యాండ్ సం వచ్చి డోర్ ఓపెన్ చేసాడు నేను వాడిని తదేకంగా చూసాను వాడు నాపేరు స్వరూప్ నేను సంతోష్ ఫ్రెండ్ ని ఇక్కడ కొద్దిగా పనుంది వచ్చాను రేపు వెళ్లి పోతాను వాడు బయటికి ఫుడ్ తేవడాని కి వెళ్ళాడు తొందరగా వచ్చేస్తాను ఈరోజు కిరణ్ తో కలిసి భోజనం చేయాలి అది కూడా తనకు బాగా ఆనందంగా ఉన్న రోజు హాట్ స్వీట్ రెండు తెస్తాను కిరణ్ ని వెయిట్ చేయమను అన్నాడు స్వరూప్ !
సరేలే నేను ఫ్రెష్ అప్ ఐ వస్తాను అని బాత్ రూం కి వెళ్లి వస్తాను అని డ్రెస్ తిసి తగిలించి అండర్ వేర్ తో రూం లో నడుస్తూ నా టవల్ తీసుకొని వెళ్తుంటే స్వరూప్ కిరణ్ మీరు సెక్సీ గా ఉన్నారు అన్నాడు నేను కొద్దిగా నవ్వుతు అవునా అని బాత్ రూం కి వెళ్ళాను . రూం లో బాత్ రూం కి గొళ్ళెం లేదు ఎంటబ్బ నిన్న ఉంది అది కాకుండా మార్నింగ్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు లేదే అని అనుకొంటూ అందరు మగాల్లె గా అనుకోని డోర్ ఉరికే అడ్డం వేసి స్నానం చేయడాని కి రెడీ అయ్యాను టోటల్ అండర్ వేర్ కూడా తీసేసి న్యూడ్ గా స్నానం చేస్తున్న బాత్ రూం పెద్దది కావడం తో డోర్ ఓపెన్ కావడం అంత తొందర గా తెలియదు నేను షవర్ ఆన్ చేసి తల స్నానం చేస్తున్న ఎండకి ఎంతో హయిగా అనిపించింది అలాగే నా మడ్డ ని కూడా మసాజ్ చేసు కొంటు స్నానం చేసే సరికి నా మడ్డ పూర్తి గా లేసింది ఇప్పుడు నన్ను ఎవరన్న చూస్తే నా మడ్డ ని అమాంతం చీకాలి అని పించే లా అందంగా ఉంది . అదే టైం లో డోర్ ఓపెన్ ఐంది అది నాకు తెలియలేదు నేను షవర్ లో ఉన్నాగా పెద్ద తేడా కనపడలేదు అది మడ్డ బాగా లేసింది దాన్ని పట్టుకొని చిన్నగా దాన్ని నిమురు కొంటు కళ్ళు మూసుకొని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ నెమ్మది గా సోప్ రుద్హు కొంటు పరవశం తో స్నానం చేస్తున్న ఇంకా చాల్లే అనుకోని నెమ్మది గా కళ్ళుతెరిచి టవల్ తీసు కొందాం అని చూస్తే డోర్ ఓపెన్ లో ఉంది ఎదురు గా స్వరూప్, సంతోష్ లు ఇద్దరు చిరు నవ్వుతో అలాగే చూస్తున్నారు నేను వాళ్ళని చూసి ఏంట్రా డోర్ కి గొళ్ళెం లేకుండా చేసి నన్ను ఇలా చూస్తున్నార దొంగల్లార అనగానే సంతోష్ మనకు ఇంకా గొళ్ళెం తో ఎం పని అని తీసేసాను అన్నాడు మరి ని ఫ్రెండ్ చూడ నినా నన్ని బాగోదు కదా అంటే వాడు మన బాపతే నాకు ఈరోజే తెలిసింది వీడు నాకు ప్రాణ స్నేహితుడు మార్నింగ్ నేను డ్యూటీ కి రాలేదు అని వచ్చాడు నేను వాడు అని చూసుకోకుండా నువ్వను కొని ఏందీ బావ అప్పుడే వచ్చేశావు మల్లి ని మడ్డ చిక్లి అని పిస్తుంది అన్నాను విడు అది విని ఏంట్రా మడ్డ చీకడం ఏంటి బావ అంటున్నావ్ ఎవర ఆ బావ అనగానే ఇంకా విదితో నిజం దాచలేక రాత్రి జరిగింది అంత వీడికి చెప్పేసాను . వాడు నాకు అదే కోరిక ఉంది రా నిన్ను ఎలా కడపలో తెలియక నాలో నేనే సతమతం అయి పోతున్న ని బావ కారణంగా ఈరోజు మనం ఓపెన్ గా మాట్లాడు కొంటున్నాం అన్నాడు అంతే ఇంకా వాడి కి ని మడ్డ చూడాలి అని కోరిక పుట్టింది వెంటనే నీను ని మడ్డ చూపించమంటే నువ్వు చూపించవు అని ఇలా ఐడియా వేసాను !!
నీకు సొంత అయిన మడ్డని వేరే వాళ్ళకి కూడా చుపించేసవ అని నేను soomth గా మందలించాను వాడు దానికి బావ విడు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అందుకే చూపించ అనగానే ! సరే సరే బావ మడ్డ సంగతేనా లేక కాదు పు సంగతి ఎమన్నా పట్టించు కోవడం ఉందా అన్నాను దానికి వాడు హే బావ నీకోసం బిరియాని అండ్ గులాబ్ జాం రెండు తెచ్చా చూడు అనగానే ఎందుకురా ఇప్పుడు స్వీట్ అండ్ హాట్ తెచ్చావ్ అనగానే నిన్న రాత్రి నువ్వు ఇచ్చిన ఆనందం తో పోల్చుకొంటే ఇది తక్కు వె బావ అన్నాడు అవునా అంటూ నేను నవ్వుతుంటే స్వరూప్ గాడు నిజం కిరణ్ ఇందాక ని మడ్డ చుసిన తరువాత నాకు నీ మడ్డ చీకాలి అనిపిస్తోంది నీ మడ్డ అలా ఆకాశం వైపు చూస్తుంటే నేను ఆకాశం నించి ని మడ్డని చీకాలి అని మూడ్ వచ్చేసింది సరేలే రా ఇద్దరు చీకుదురు గాని ఆకలి రా ముందు ఫుడ్ పెట్టందిరా తరువాత నేను మీకు మడ్డ పేడత అన్నా సరే బావ అంటూ ఇద్దరు కొసరి కొసరి వడ్డించారు , బాగా తిని చేతులు కడుకొని , వెళ్లి బెడ్ రూం లో ఏసీ ఆన్ చేసి టవల్ కూడా తీసేసి న్యూడ్ గా పడు కొని ఒరే తొందరగా తినేసి రండిర మడ్డ చీ కుదురు గాని అని అరిచాను ఇద్దరు సరే బావ అని తొందరగా బోజనం కానించి మెయిన్ డోర్ లాక్ చేసి బెడ్ రూం లో కి వచ్చేసారు అప్పటి కె నేను నా మడ్డ మీద హ్యాండ్ వేసు కొని అలా నెమ్మది గా నిమురు కొంటు కూల్ వాళ్ళని చూసి కన్ను గీటి ఇద్దర్ని ఒకేసారి రమ్మన్నా ను !
ఇద్దరు కలిసి బట్టలు తీ సేసి వస్తున్నారు స్వరూప్ గాడు మా ఇద్దరి కంటే కొంచెం కలర్ లో మెరుగ్గా ఉంటాడు మంచి హైట్ అండ్ వేట్ తో సూప్పర్ గా ఉన్నాడు చివరికి వాడి మడ్డ కూడా పెద్హ ది గానే ఉంది వాడు ముందు చర్మమ లేదు కట్ చెఇంచు కొన్నాడు ఏంట్రా ఇంత అందమైన మడ్డ పెట్టు కొని ఇన్ని రోజులు ఎక్కడున్నావ్ రా అని వాడి ని లాక్కొని నా చాతి మీదికి తీసు కొని కౌగిలించు కొని వాడి కి కిస్ లు పెడుతున్న సంతోష్ గాడు అలిగి నట్టు బుడుగు మూతి పెట్టాడు ఒరే సంతోష్ నువ్వు నా దిల్ రా ఎంత మంది అందగాళ్ళు వచ్చిన నిది సపరేట్ పోసిషన్ రా నా మడ్డ మీద సర్వదికారాలు ముందు నీకె అనగానే నెమ్మది గా నా చాతి మీద పడుకొని నా గుండెచప్పుడు వింటూ చిన్నగా నా చెస్ట్ చీక డం మొదలెట్టాడు స్వరూప్ గాడు నవ్వుతు నన్ను సంతోష్ ని చూస్తూ నన్ను చీకని స్తవ సంతు అనగానే సంతోష్ గాడు బావ బాడీ ని షేరు చేసు కొందామ అని సరే అని స్వరూప్ గాడు అని లెఫ్ట్ నది రా స్వరూప్ అని సంతోష్ గాడు రైట్ నాది రా అని స్వరూప్ గాడు అంటుంటే అబ్బా ఒరే నాకు రెండు మద్దలు లేవురా దాన్ని ఎలా పంచు కొంటారు అనగానే ఇద్దరు నవ్వుతు సంతోష్ గాడు నేను మడ్డ చీకుత అన్నాడు నేను గూద్హ దేన్గుత అంటూ మల్లి షేరు చేసు కొన్నారు సరే రా నా బాడీ ఈరొజు నుంచి మీ సొంతం అని నేను కాళ్ళు రెండు విడదీసి చేతులు సాపి నన్ను స్వర్గాని కి తీసు కెల్లి చుక్క్కల్ని చూపించాలి మరి ఎవరెవరి కి ఎన్ని మార్క్స్ వేయాలో నేను రేపు పొద్దున్న మీ బాడీ పైన ఎక్కడిన ఒక చోట రాసి ఉంటాను మీరు కను క్కోవాలి అని ఇంకా స్టార్ట్ గేమ్ అనగానే లెఫ్ట్ ఒకరు రైట్ ఒకరు చెస్ట్ ని చీకదమ్ మొదలెట్టారు నాకు ఒళ్ళంతా జలదరిస్తోంది మడ్డ ఫై ఫై కి లేసి పోతోంది తరస్తై లో ఎగిరి ఎగిరి పడుతోంది ఇద్దరు ఎవరికీ ఎవరు తిసి పోకుండా సమానంగా నా బాడీ మోత చీకుథున్నరు నాకు వాళ్ళ చెస్ట్ అండ్ బాడీ చీకుదు కె వైట్ వచ్చే లా ఉంది నా కామాన్ని అనుచు కొని ఆస్వాదిస్తున్న ఇద్దరు ఎవరి పార్ట్ వాళ్ళు క్లీన్ గా చీకెసి నెమ్మది గా వాళ్ళ కు నచ్చిన మడ్డ దగ్గరికి ఒకరు గుద్హ దగ్గరి కి ఒకరు వచ్చారు నేను కళ్ళు తెరిచి చూస్తూ ఇద్దరు పిల్లి కళ్ళు ముసు కొని పాలు తాగినట్టు ఎవరి పార్ట్ ని వాళ్ళు చీకుతున్నారు నాకు స్వర్గం ఎక్కడో లేదు ఇక్కడే ఉన్నట్టు గాల్లో తేలుతున్న ఆణువణువూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తోంది నా బాడీ మీద ఉన్న రోమాలు అన్ని లేసి నెమ్మది గా ఉగుతూ ఆనంది స్తు ఉన్నాయ్ , ఏసీ వల్ల వస్తున్న చల్లని గాలి కాస్త వేడి గాలి గా మారిపోతోంది ఇద్దరు ఒకరు మడ్డని ఒకరు గుద్హని తనివి తీర చికడం చూసి నా కళ్ళలో ఆనందం తో ఆనంద బాష్పాలు వస్తున్నై ఒళ్ళంతా చెమటలతో నిండి పోతోంది .
ఇంకా స్వరూప్ గాడు వాడి 9 ఇంచుల మడ్డని నా గుద్హలో నెమ్మది గా తోస్తున్నాడు వాడి మడ్డ బాగా వేడెక్కి సుర సుర అంటూ నా గుద్హలో జారి పోతోంది కోద్హిగా నొప్పి అనిపించినా ఒర్చుకొన్న నొప్పి కాన పడకుండా సంతోష్ గాడు నా మడ్డ చీకు తుంటే నొప్పి కనపడ్డం లేదు కిందనుంచి నన్ను ఎత్హుకొని స్వరూప్ గాడు దేన్గుతుంటే ఫై న నుంచి సంతోష్ గాడు మడ్డ చికుడు స్పీడ్ పెరుగుతుంటే నేను అభ్హా అభ్హ అంటూ అరుస్తుంటే నా గుద్హ నుంచి స్వరూప్ గది మడ్డ రసాలతో సప్ సప్ అని సౌండ్ వస్తుంటే సంతోష్ గాడి నోటినుంచి లాలాజలం సౌండ్ తో బెడ్ రూం అంతా థీపి శబ్ధాలతో నిండి పోయింది అక్కడ ఏసీ పనికి రాకుండా పోయింది . ముగ్గురం చెమటలతో ఒకరి మీద ఒకరి చెమట బిందువులతో బాడీ ఫై నా పడుతుంటే అలాగే ఒక 20 నిముషాలు దెంగుడు జరుగుతోంది , ఇంకా నాకు స్వరూప్ గాడికి వైట్ వచ్చే స్టేజి వచేసింది ఒరే సంతోష నువ్వు వెళ్లి స్వరూప్ గాడి గుద్హలో ని మడ్డ పెట్టె స్ట్రోక్స్ ఇవ్వుపోర అని ముగ్గురం దేన్గులడుతున్నాం కింద సంతోష్ స్వరూప్ గుద్హలో మడ్డ పెట్టి దేన్గుతుంటే నా గుద్హలో స్వరూప్ గాడి మడ్డ తో డెంగు తుంటే నా మడ్డని సంతోష్ గాడు చీకి చీకి వెళ్ళగా నేను నా మడ్డ ని హెష్ పి కొట్టు కొంటున్న ముగ్గురం సౌండ్స్ చేస్తున్నాం అభ్హ అభ్హ ……………….. అని హాఆఆఆఆ హాఆఆఆఆఆఆఆఆఅ అంటూ హాఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅ అని ఒక్కసారిగా ముగ్గురం వైట్ కరచేసు కొన్నాం ముగ్గురం భూమి మీ ద లేము అందరం స్వర్గం లోనే ఉన్నాం . అంతే ముగ్గురం ఒక్కసారిగా బెడ్ ఫై నా అలాగే పడు కొన్నాం కింద సంతోష్ గాడి పరిస్థితి చాల ఇబ్బంది గా ఉందేమో అని నేను లేసను వాడు ఏందీ బావ లేసావ్ నా మడ్డ నా ప్రాణస్నేహితు ది గుద్హలో ఆనందంగా నిద్రపోతుంటే లేపావ్ అన్నాడు , అలాగే ఉంటె దేన్గుదేమో గాని ఉపిరి ఆడక చస్తావ్ అన్నా అలాగే అందరం బెడ్ మీద పడుకొని ఆనందాన్ని అస్వాదిస్తున్నం అలాగే మల్లి కామం కట్టలు తెంచు కొంటు మా మడ్డ లు మల్లి లేసి ఎగిరి ఎగిరి పడుతున్నై ఒరే ఇప్పుడు చేంజ్ రా సంతోష్ కి గుద్హ , స్వరూప్ కి మడ్డ సరేనా అనగానే ఇదరు ఎగిరి గంతులేస్తున్నారు నేను అంతా కన్నా ముందు సంతోష్ నిన్ను దేన్గుత , స్వరూప్ గాడి మడ్డ చీకుథ అని మొదలెట్టా దెంగుడు చీకుదు అది ఒక 20 నిముషాలు నెక్స్ట్ మల్లి షరా మాములే బాడీ పంచుకొని దేన్గడం ఇలా పొద్దున్న వరకు వాళ్ళే నా బాడీ ని పంచుకొంటూ నాకు రాత్రంతా పండగ చేస్తున్నారు నా బాడీ ఆనందం తో ఒక్కిరి బిక్కిరి అయి పోతోంది ఎప్పుడు పడు కొన్నమో ఎవరికీ తెలియన్తగా దేన్గులడు కొన్నాం , చివరికి మార్నింగ్ లేసి చూస్తే మటుకు సంతోష్ గాడు నా మడ్డ నోట్లో పెట్టు కొని పాడుకొనే ఉన్నాడు వాడికి నా మడ్డ అంటే ప్రాణం లా అయి పోయింది స్వరూప్ గాడు నా నిప్పిల్ సప్పరించి సప్పరించి అలిసి నా చేతి మీద అలాగే పడుకొని ఉంది పోయాడు , ఇంకా నేను మార్క్స్ వేయలిగా ఇద్దరికీ సరి సమానంగా 50 50 మార్క్స్ వేసాను సంతోష్ కి మడ్డ మీద రాసాను స్వరూప్ కి గుద్హ మీద రాసాను వాళ్ళు అలాగే పడుకోనిచ్చి నేను స్నానకి వెళ్ళాను స్నానం చేస్తూ రాత్రి జారి గింది ఉహించుకొంటు ఉంటె నా మడ్డ మల్లి లేసింది డోర్ ఓపెన్ లో ఉంది గా ఎప్పుడు లేసారో ఇద్దరు వచ్చారు మల్లి దేన్గవ బావ అంటూ ఒరే ఇలా కాదు అని ఇద్దర్ని డాగ్ పోసిషన్ లో వంగోమని ఇద్దరినీ మర్చి మర్చి దేన్గాను వాళ్ళ మడ్డలు పట్టు కొని దేన్గుతుంటే ఒక 15 నిమిషాల్ కి అందరం కామారం కరచేసు కొన్నాం అంతే ముగ్గురం అలాగే కుర్చుని షవర్ కింద స్నానం చేసి నీట్ డ్రెస్ చేసుకొని డ్యూటీ లకి వెళ్లి పోయాం , ఇంకా ప్రతిరాత్రి వసంత రాత్రి జరిగి పోతూనే ఉంది , నెక్స్ట్ కథలో మా ముగ్గుర్ని దేంగే నవ మనమడు 6 అడుగుల అందగాడు ఎంటర్ కాబోతున్నాడు వెయిట్ అండ్ స్టడీ , మడ్డల్స్! ఉండేదా మల్లి కలుదం!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 8

No votes so far! Be the first to rate this post.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x